YBOX נדל"ן – משרדים

מיקום הפרויקט: מגדל לוינשטיין תל אביב, קומה 18
בשיתוף פעולה עם: אלכס מייטליס
זמן ביצוע: 3 חודשים

מחיצות מתועשות בכלל קומת המשרדים של החברה לרבות חיפויי קיר ודלתות קו אפס, חיפויים בחלל המרכזי וכן ביצוע תקרת פליז בחלל זה ובחדר הישיבות.

כמו כן ריהוט custom made  בכלל משרדי החברה.

העבודה כללה שימוש בפורנירים, בעצים גושניים, עץ מלא ולוחות ליבנה.

העבודה בוצעה בדגש אקוסטיקה לכל אורך הדרך.