Haiku Skybar

שיתוף
מיקום הפרויקט
רחוב בן יהודה, תל אביב
זמן ביצוע
ארבעה חודשים
פרוייקט בעל מרכיב קונסטרוקטיבי דומיננטי ביותר בתקרת מגדל המגדלור.

התקרה עברה הסבה באמצעות 50 טון פלדה שהונפה במשך 4 לילות מרחוב בן יהודה ויצרה קונסטרוקציה שפיזרה את העומסים לקירות המבנה ובכך איפשרה יצירת מועדון תיקני על גג המבנה.

מעבר למורכבות זו יצרנו ברים, מעברי חירום, תשתית חשמל ואינסטלציה, תאורה ממוחשבת וריהוט חוץ.
שיתוף

Haiku Skybar

שיתוף
מיקום הפרויקט
רחוב בן יהודה, תל אביב
זמן ביצוע
ארבעה חודשים
פרוייקט בעל מרכיב קונסטרוקטיבי דומיננטי ביותר בתקרת מגדל המגדלור.

התקרה עברה הסבה באמצעות 50 טון פלדה שהונפה במשך 4 לילות מרחוב בן יהודה ויצרה קונסטרוקציה שפיזרה את העומסים לקירות המבנה ובכך איפשרה יצירת מועדון תיקני על גג המבנה.

מעבר למורכבות זו יצרנו ברים, מעברי חירום, תשתית חשמל ואינסטלציה, תאורה ממוחשבת וריהוט חוץ.
שיתוף