מלון Dave לוינסקי

שיתוף
מיקום הפרויקט
רח' נחלת בנימין, תל אביב
זמן ביצוע
שמונה חודשים
העבודה כללה הסבת מבנה משרדים למלון בוטיק תוך ביצוע הריסות כלליות, חיזוקי מבנה באמצעות קונסטרוקציית פלדה פנימית, ביצוע תשתיות אינסטלציה, חשמל, מתח נמוך, מיזוג ושחרור עשן.
יצרנו הגבהות לכל המפלסים על מנת לאפשר תוואי לתשתית אינסטלציה לטובת חדרים רטובים לכל חדר ושיפוץ חזיתות המבנה על פי תקני עיריית ת"א-יפו.
שיתוף

מלון Dave לוינסקי

שיתוף
מיקום הפרויקט
רח' נחלת בנימין, תל אביב
זמן ביצוע
שמונה חודשים
העבודה כללה הסבת מבנה משרדים למלון בוטיק תוך ביצוע הריסות כלליות, חיזוקי מבנה באמצעות קונסטרוקציית פלדה פנימית, ביצוע תשתיות אינסטלציה, חשמל, מתח נמוך, מיזוג ושחרור עשן.
יצרנו הגבהות לכל המפלסים על מנת לאפשר תוואי לתשתית אינסטלציה לטובת חדרים רטובים לכל חדר ושיפוץ חזיתות המבנה על פי תקני עיריית ת"א-יפו.
שיתוף