מלון קוקו

שיתוף
מיקום הפרויקט
תל אביב
בשיתוף פעולה עם
עיצוב פנים: תות סטודיו
זמן ביצוע
בביצוע
שיתוף

מלון קוקו

שיתוף
מיקום הפרויקט
תל אביב
בשיתוף פעולה עם
עיצוב פנים: תות סטודיו
זמן ביצוע
בביצוע
שיתוף